11 listopada 2019r. – 101 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

Dzisiaj w naszej szkole odbyły się uroczystości związane ze świętowaniem sto pierwszej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W duchu patriotyzmu, jedności, a także pamięci o tych, którzy walczyli o jej wolność i niepodległość odśpiewaliśmy hymn państwowy oraz uczestniczyliśmy w przygotowanej przez uczniów akademii. Młodzież w swoim wystąpieniu odwołała się do kluczowych momentów w dziejach historii naszego narodu przypominając m.in. okres rozbiorów, próby podjęcia przez społeczeństwo zrywów narodowowyzwoleńczych oraz sylwetki ich przywódców, wreszcie radosny moment odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niebytu. Podniosły charakter całej uroczystości dopełniła oprawa muzyczna, w której wykorzystano ważne dla Polaków utworu o charakterze patriotycznym, pokrzepiające ducha narodu. Za przygotowanie uroczystości pragniemy serdecznie podziękować pani Annie Grzybowskiej – Rysz i panu Andrzejowi Kuśmierskiemu, nauczycielom historii w naszej szkole.