Dnia pierwszego września roku pamiętnego… Przed nami 76. rocznica wybuchu II wojny światowej