ZARZĄDZENIE nr 1

Warszawa, 1 września 2020 ZARZĄDZENIE  nr  1w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021w XXXIX Liceum Ogólnokształcącym  im. Lotnictwa Polskiego Na podstawie  § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) zarządzam co następuje:  […]

Czytaj więcej... »
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook20
INSTAGRAM