II Rajd Szkół Bielańskich

II  Rajd Szkół Bielańskich Dyrekcja Zespołu Szkół nr 119 przy ul. Zuga 16 serdecznie zaprasza uczniów klas szóstych wraz z nauczycielami – opiekunami do udziału w II Rajdzie Szkół Bielańskich pod patronatem p.Rafała Miastowskiego  Burmistrza Dzielnicy Bielany. II Rajd Szkół Bielańskich odbędzie się 30.05. 2014 r. w godz. od 9.00 do 14.00. Grupę rajdową (10-osobową) – należy zgłaszać w terminie do 22 .05. 2014 r. w sekretariacie szkoły lub faksem (22-633-85-15) Podany termin jest nieprzekraczalny! Zapraszamy do udziału w rajdzie – Dyrekcja Zespołu Szkół nr119