76 rocznica agresji ZSRR na Polskę

W czwartek, 17 września Warszawa uczciła 76. rocznicę wkroczenia do Polski wojsk sowieckich w 1939 r. Uczniowie Zespołu Szkół nr 119 wzięli udział we mszy świętej w Kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Warszawie w intencji Poległych w walce z okupantami, zamordowanych w obozach niemieckich, łagrach sowieckich, więzieniach Gestapo, NKWD i UB w latach 1939-1956. Uroczystość patriotyczno-religijną przygotowali: Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Bielański Klub Kombatanta oraz Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Koło nr 5.