Akcja „Ekoszkoła” – zbiórka telefonów komórkowych

Już po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do Akcji „Ekoszkoły”, w ramach której jest organizowana zbiórka telefonów komórkowych z następnym ich przekazaniem do recyklingu lub ponownego użycia w zamian za nagrody lub pieniądze. Prosimy wszystkich o udział w akcji. Wśród nagród, które może otrzymać nasza szkoła, jest sprzęt sportowy oraz książki. Pieniądze pochodzące ze zbiórki telefonów szkoła może wykorzystać na własne potrzeby bądź przekazać na cele charytatywne. Telefony zbiera Pani Jolanta Kuchler (pracownia biologiczna  nr 45,akcja trwa do 15.12 .2014r)