Patrycja Kędzierska- stypendystka Prezesa Rady Ministrów

26.11.2018 roku w Wyższej Szkole Menadżerskiej odbyła się gala wręczenia prestiżowej nagrody- stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród laureatów jest nasza uczennica- Patrycja Kędzierska z klasy 2C. Wyróżnienie to przyznawane jest uczniom o szczególnych osiągnięciach, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, swój wolny czas poświęcają dla innych, udzielając się w wolontariacie. Na koniec roku szkolnego 2017/2018 Patrycja uzyskała średnią ocen 5,16- najwyższą średnią wśród uczniów naszej szkoły.

Laureaci otrzymali nagrody z rąk p. Aurelii Michałowskiej- Mazowieckiego Kuratora Oświaty i p. Marka Suskiego- szefa Gabinetu Politycznego, Prezesa Rady Ministrów. W tym podniosłym dniu naszej stypendystce towarzyszyła wychowawczyni p. Urszula Jopek.

Gratulujemy Patrycji i życzymy dalszych sukcesów oraz osiągniecia tak znakomitych wyników w przyszłości.