Bezpieczne spędzanie czasu

Dnia 12 czerwca 2013 roku w ZS nr 119 nastąpiło uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu „Bezpiecznie spędzam czas…”. W konkursie wzięli udział uczniowie bielańskich szkół podstawowych.  Dyrektor ZS nr 119, pan Paweł Gmitrzuk,  wręczył nagrody laureatom. I miejsce zajęła Marianna Szefler ucz. kl. 4a  ze SP nr 223 (opiekun pani Beata Lajnert) . II miejsce zajęli wychowankowie świetlicy z kl. III i IV SP nr 293 (koordynator pani Patrycja Symkowska – Wydra) .

III miejsce zajęła Małgorzata Kozłowska  ucz. kl. 4b ze SP nr 187 (opieka pani Małgorzata Badeńska – Onyśk).Nagrodę specjalną gości 50-lecia XXXIX Liceum Ogólnokształcącego otrzymała Joanna Stasiak, ucz. kl. 3c  SP nr 223. , wyróżnienie otrzymała  Agnieszka Szymańska ucz. kl.  4b SP nr 187.Odbyły się też pokazy reanimacji przeprowadzone przez panią Jadwigę Turkowską, pielęgniarkę opiekującą się młodzieżą naszego zespołu.Goście otrzymali pamiątkowe dyplomy, zwiedzili szkołę i mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach konkursu też wezmą udział. Dziękujemy i zapraszamy.Dziękujemy też komisji jury w skład, której weszły panie: Renata Sobczak dyrektor SP 187; Barbara Warda dyrektor SP nr 293; Aleksandra Malik wice dyrektor ZS nr 119.Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.Organizatorki E. Majewska, M. Karaś – Gmitrzuk .