BIP stare

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY

Nabór opiekunów do projektu „Świetlica do zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży”

Konkurs na stanowisko specjalista

Rozstrzygnięcie konkursu

Zarządzenie w sprawie dni wolnych

Zarządzenie 1 i 2, dotyczące polityki przeciwdziałania mobingowi i molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji w jednostkach miasta stołecznego Warszawy.

Zarządzenie 3 w sprawie powołanie szkolnych komisji przedmiotowychZarządzenie 4 w sprawie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych

Zarządzenie 5 w sprawie Instrukcji inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej w sprawie spisu programów komputerowych na dzień 31 grudnia 2016 r.Zarządzenie 6 w sprawie przeprowadzania kontroli zarządczej w szkole

Zarządzenie 7 w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego w do spraw rokowań ze ZNP z siedzibą w Warszawie.

Zarządzenie 8 dotyczące kryteriów branych pod uwagę przy rozwiązywaniu umów o pracę z nauczycielami na podstawie art. 220 i art 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook20
INSTAGRAM