Chlamydia- sprawy damsko-męskie

W dn.03.12 .2013 r. w ramach lekcji biologii w kl.3a, 3b  liceum odbyły się zajęcia edukacyjne  poświęcone zakażeniom wywołanym przez bakterię Chlamydia trachomatis. Celem akcji prowadzonej przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie  jest poznanie stopnia rozpowszechnienia zakażeń chlamydiami przenoszonych drogą płciową wśród młodzieży. Edukatorzy zajmujący się upowszechnianiem wiedzy na ten temat w ciekawy sposób przekazali uczniom informacje na temat konsekwencji zdrowotnych związanych z zakażeniem bakterią Chlamydią trachomatis. Chętni uczniowie mogli wziąć udział w badaniach pilotażowych. Jolanta Kuchler- nauczycielka biologii.