Czy chemia jest ciekawa? – wycieczka na Politechnikę Warszawską.

30 maja 2016 roku  uczniowie klasy biologiczno – chemicznej 2A  pod opieką p. S. Dąbrowskiego i p.M.Sabały  wzięli  udział w zajęciach zorganizowanych przez pracowników  Wydziału  Chemii Politechniki Warszawskiej. Podczas pobytu uczniowie zwiedzili  najważniejsze laboratoria chemiczne i biotechnologiczne, zapoznali się  z tematyką badań  naukowych  prowadzonych w tych  pracowniach. Ponadto odwiedzili Katedrę Chemii, Bibliotekę Chemiczną oraz Małą i Główną Aulę. W trakcie zajęć  mieli  okazję  obserwować  hodowlę  mikroorganizmów (bakterii, wirusów  i grzybów mikroskopowych) oraz zapoznać  się z metodami hodowli in vitro komórek roślinnych i zwierzęcych. Uczniowie  z dużym  zainteresowaniem oglądali aparaturę, jaką stosuje się w  badaniach mikrobiologicznych. Każdy z uczestników  mógł przez mikroskop  obejrzeć niektóre drobnoustroje. Prodziekan  Wydziału  Chemii  dr inż. Andrzej Królikowski  zapoznał  naszych  uczniów z rodzajami  wydziałów,  kierunkami studiów  i zasadami rekrutacji  jakie  obowiązują  na Politechnice  Warszawskiej.

Wycieczka  uświadomiła naszym licealistom ,  że chemia nie musi być trudnym i nudnym przedmiotem, ale może być nauką ciekawą i przyjemną.  Na pewno,  niektórzy  uczniowie  z tej klasy  powrócą  na Politechnikę  Warszawską,  ale już w  roli studentów.

Maria  Sabała