– Czym zdobyta?        – Krwią i blizną. (…)

(…) – Czym ta ziemia?

       – Mą ojczyzną.

 

       – Czym zdobyta?

       – Krwią i blizną. (…)

 

            11 listopada 2018. Narodowe Święto Niepodległości, rocznica wyjątkowa. Zadaliśmy sobie pytanie: jak uczcić stulecie niepodległego państwa polskiego? W jaki sposób upamiętnić tych, którzy „krwią i blizną” wywalczyli Polskę? Tych, którzy za naszą dzisiejszą wolność oddawali życie?

            Odpowiedzią na te pytania stała się akcja „Krew za krew”.  Pełnoletni członkowie naszej szkolnej społeczności, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, będą mogli oddać ten życiodajny płyn, aby pomóc innym oraz wyrazić swoją wdzięczność za wolną ojczyznę. Za to, że nasze pokolenie swojej krwi nie musi przelewać, a może ją dobrowolnie oddawać.

            Akcja „Krew za krew”odbędzie się pod koniec listopada 2018. Wszystkich pełnoletnich uczniów zapraszamy do wziecia w niej udziału. Aby pomóc innym, wystarczyzgłosić się do Wychowawcy swojej klasy. Pamiętaj, że Twoja krew może uratować życie.