Dowiedz się, jakim typem opiekuna jesteś w cyfrowym świecie swojego dziecka.

Szanowni Państwo,
Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) zaprasza do udziału w internetowej ankiecie przygotowanej przez Radę Europy. 
Analiza wyników uzyskanych z ankiety ma wesprzeć Radę Europy w opracowaniu narzędzi i materiałów, które najlepiej odpowiedzą 
na potrzeby rodziców i ich dzieci w zakresie edukacji na temat cyfrowego obywatelstwa.

Dzieci nie rodzą się cyfrowymi obywatelami, a rodzice nie zawsze mają czas i wystarczającą wiedzę, aby im towarzyszyć w aktywnościach online 
i być ich przewodnikami na drodze do stawania się odpowiedzialnymi cyfrowymi obywatelami. Zwłaszcza teraz może to być szczególnie trudne,
gdy podczas pandemii COVID-19 dzieci spędzają więcej czasu online, a rodzice starają się godzić obowiązki związane ze swoją pracą i nauką dzieci.

Aby lepiej poznać potrzeby rodziców w zakresie edukacji medialnej dzieci Rada Europy przygotowała ankietę „Edukacja o Cyfrowym Obywatelstwie”, 
która adresowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku do 18 r.ż. Badanie to zostało przygotowane nie tylko w celu poznania ich opinii na 
temat Cyfrowego Obywatelstwa. Ankieta ta daje także możliwość refleksji nad tym, jak dobrze znamy aktywności online naszych dzieci, jakie 
zasady (i czy w ogóle) ustalamy z dziećmi w zakresie korzystania z technologii cyfrowych, a także nad wyzwaniami, jakie stawia przed nami edukacja 
naszych podopiecznych podczas pandemii COVID-19. Po przejściu przez wszystkie pytania w badaniu, uczestnik dowie się czy w cyfrowym świecie 
swoich dzieci jest raczej typem „rozbitka”, „odkrywcy”, czy może „żeglarza”?

Ankieta prowadzona jest wśród rodziców i opiekunów w państwach europejskich. Przygotowana została w kilku wersjach językowych. 
Adaptacja wersji polskiej została przygotowana przez Państwowy Instytut Badawczy NASK (koordynatora PCPSI) w porozumieniu z Radą Europy. 

Ankietę można wypełniać do 18 czerwca br. Dane zbierane w tym badaniu są anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych. 
Ankieta składa się z 22 pytań, a jej wypełnienie zajmie ok. 10-15 min.

Szanowni Państwo,
Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) zaprasza do udziału w internetowej ankiecie przygotowanej przez Radę Europy. 
Analiza wyników uzyskanych z ankiety ma wesprzeć Radę Europy w opracowaniu narzędzi i materiałów, które najlepiej odpowiedzą 
na potrzeby rodziców i ich dzieci w zakresie edukacji na temat cyfrowego obywatelstwa.

Dzieci nie rodzą się cyfrowymi obywatelami, a rodzice nie zawsze mają czas i wystarczającą wiedzę, aby im towarzyszyć w aktywnościach online 
i być ich przewodnikami na drodze do stawania się odpowiedzialnymi cyfrowymi obywatelami. Zwłaszcza teraz może to być szczególnie trudne,
gdy podczas pandemii COVID-19 dzieci spędzają więcej czasu online, a rodzice starają się godzić obowiązki związane ze swoją pracą i nauką dzieci.

Aby lepiej poznać potrzeby rodziców w zakresie edukacji medialnej dzieci Rada Europy przygotowała ankietę „Edukacja o Cyfrowym Obywatelstwie”, 
która adresowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku do 18 r.ż. Badanie to zostało przygotowane nie tylko w celu poznania ich opinii na 
temat Cyfrowego Obywatelstwa. Ankieta ta daje także możliwość refleksji nad tym, jak dobrze znamy aktywności online naszych dzieci, jakie 
zasady (i czy w ogóle) ustalamy z dziećmi w zakresie korzystania z technologii cyfrowych, a także nad wyzwaniami, jakie stawia przed nami edukacja 
naszych podopiecznych podczas pandemii COVID-19. Po przejściu przez wszystkie pytania w badaniu, uczestnik dowie się czy w cyfrowym świecie 
swoich dzieci jest raczej typem „rozbitka”, „odkrywcy”, czy może „żeglarza”?

Ankieta prowadzona jest wśród rodziców i opiekunów w państwach europejskich. Przygotowana została w kilku wersjach językowych. 
Adaptacja wersji polskiej została przygotowana przez Państwowy Instytut Badawczy NASK (koordynatora PCPSI) w porozumieniu z Radą Europy. 

Ankietę można wypełniać do 18 czerwca br. Dane zbierane w tym badaniu są anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych. 
Ankieta składa się z 22 pytań, a jej wypełnienie zajmie ok. 10-15 min.

ANKIETA