Dyrektor Zespołu Szkół nr 119 informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych:

Dyrektor Zespołu Szkół nr 119 informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych:

18,19,20 kwietnia 2016r. – egzaminy gimnazjalne

4,5,6 maja 2016r. – egzaminy maturalne pisemne

26 maja 2016r. – dzień po Bożym Ciele.