Dyrektor ZS nr 119 ustala dni wolne w roku szkolnym 2014/2015

21, 22, 23 kwiecień 2015r. (egzaminy gimnazjalne)

4, 5, 6 maja 2015r. (egzaminy maturalne)

5 czerwca 20145r. (piątek po Bożym Ciele ).

Dni do odpracowania:

10 listopada 2014r. (poniedziałek)    – 7 lutego 2015r. (sobota)

02 stycznia 2015r. (piątek)                – 11 kwietnia 2015r. (sobota)

05 stycznia 2015r. (poniedziałek)      – 30 maja 2015r. (sobota).