DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W XXXIX LO

W dniach od 18 do 22 lutego 2019 roku nasza szkoła śladem innych placówek w Polsce włączyła się w europejskie obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Z tej okazji przez cały tydzień w naszym liceum odbywały się okolicznościowe spotkania i warsztaty z fachowcami w tej dziedzinie. Uczniowie mieli okazję wziąć m.in. udział w zajęciach z policją oraz lekcjach pokazowych prowadzonych przez nauczycieli XXXIX LO. 

Jednym z punktów przewidzianych w harmonogramie był udział naszej młodzieży oraz zaproszonych gości – kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie w grze terenowej „Bezpieczni w Internecie”. 

Rozgrywki zostały zaplanowane na dwa dni. 19 lutego udział w grze wzięła młodzież z XXXIX LO a 20 lutego uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 133. Gra została wymyślona i przygotowana przez nauczycieli z naszej szkoły i oprócz dobrej zabawy miała na celu przede wszystkim popularyzację wśród młodzieży wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych, propagowanie netykiety oraz przeciwdziałanie, tak popularnemu w ostatnim czasie, zjawisku hejtu w Internecie. 

Zamysł gry został oparty na wykorzystaniu przez dzieci telefonów komórkowych oraz czytników kodów QR. Uczniowie zostali wcześniej podzieleni na pięcio- i sześcioosobowe zespoły. Zadaniem każdego z nich było odnalezienie umieszczonych w całej szkole kodów, sczytanie ich na komórkę i udzielenie odpowiedzi na pytanie, które wyświetlało się na ich urządzeniach. Drużyna, która wykonała zadanie najszybciej, udzielając poprawnie odpowiedzi na 14 pytań, wygrywała. Pytania oscylowały wokół współczesnych zjawisk i zagrożeń, na jakie narażeni są obecnie młodzi ludzie, takich jak: stalking, hejt, ale sprawdzały również wiedzę ogólną: Co to jest netykieta? Co są pliki cookies? Kim jest haker? W jaki sposób możemy chronić się przed internetowymi zagrożeniami? 

W ramach Dni Bezpiecznego Internetu  uczniowie klasy 1 A i 1 B LO przeprowadzili lekcję„Co czai się w sieci? Czyli… jak bezpiecznie korzystać z Internetu?”dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 133. Zajęcia odbyły się w naszej szkole dnia 20 lutego a ich celem było zapoznanie zaproszonych ósmoklasistów z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu.  W czasie lekcji poruszyliśmy zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetowej bankowości, omówiliśmy kwestię praw autorskich i legalnych sposobów wykorzystywania zasobów sieci, zwróciliśmy uwagę na kwestie wiarygodności informacji oraz własnego bezpieczeństwa w kontaktach z innymi użytkownikami, jak również odnieśliśmy się do kwestii cyberprzemocy 
i sekstingu.

Wykorzystanie na lekcji elementów dramy oraz materiałów filmowych ze strony Cyfrowobezpieczni.pl wzbudziło zainteresowanie wśród naszych gości, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Przeprowadzona na koniec lekcji gra na platformie „Kahoot” pokazała, że cele lekcji zostały osiągnięte a zaproszeni ósmoklasiści wzbogacili swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

Również we wtorek 20 lutego uczniowie klasy 1D rozdawali mieszkańcom Bielan samodzielnie przygotowane ulotki, które zawierały najważniejsze zasady świadomego i bezpiecznego korzystania z sieci. Akcja spotkała się z uznaniem i dużym zainteresowaniem.

Wydarzeniom towarzyszyły tematyczne lekcje na godzinach wychowawczych, liczne i pomysłowe gazetki ścienne oraz tablice na korytarzach poświęcone bezpieczeństwu w sieci. Podsumowaniem był test z wiedzy na platformie Kahoot, który wygrała klasa 3gB.

Nasza szkoła otrzymała również zaświadczenie o udziale w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 wydane przez Polskie Centrum Programu Safer Internet.