Dzień Edukacji Narodowej- Ślubowanie klas I

 Dnia 15 października w naszym Zespole Szkół odbyło się ślubowanie klas pierwszych połączone z obchodami święta Komisji Edukacji Narodowej.

     Uczniowie klas I gimnazjum i liceum uroczyście ślubowali wierność zasadom i tradycjom szkoły oraz godne jej reprezentowanie i solidne zdobywanie wiedzy.

     Po ślubowaniu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom naszej szkoły symboliczne kwiatki jako wyraz wdzięczności  za pracę i trud włożony w wychowywanie i edukowanie młodzieży, ale przede wszystkim dziękowali za uśmiech, czas i życzliwość.

„Zawód nauczycielski należy do zawodów sfeminizowanych, aż 81,5 proc. pracujących w tym zawodzie to kobiety. Najstarszy zawodowo czynny nauczyciel w minionym roku szkolnym miał 89 lat, pracował w wymiarze jednej godziny tygodniowo w szkole muzycznej; najmłodsi nauczyciele mieli 19 lat – było ich troje. Średni wiek polskiej nauczycielki to 41,5 roku, nauczyciela – 42,9 roku. Porównując dane te z danymi z lat ubiegłych wynika, że średnia wieku nauczycieli nieznacznie, ale systematycznie rośnie.”