Dzień Komisji Edukacji Narodowej w naszej szkole

Święto Edukacji Narodowej , Dzień Nauczyciela obchodzimy w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w świcie Ministerstwa Szkolnictwa, Ministerstwa Oświaty. W tym roku przypada blisko dwustuczterdziesta (240) rocznica odkąd „ten”, który odważył się być mądrym ks. Stanisław Konarski podjął się przedsięwzięcia, które miało dźwignąć Rzeczpospolitą z jej upadku. Ten wielki nauczyciel i wychowawca narodu mówił swoim wychowankom  „Dokładajcie wszelkich starań kształcąc: serce – cnotami, umysł – naukami, ciało – ćwiczeniami” . W słowach tych przebrzmiewa myśl innego wielkiego Polaka, bardzo nam bliskiego błogosławionego Jana Pawła II, którego święto obchodzimy w tych dniach. Czyż nie był to także jego program dla młodzieży?

Szanowni Państwo!14 X – Dzień Edukacji urósł do rangi święta. Ta kartka z kalendarza przypomina o niezwykłości owego powołania, które zakłada silną potrzebę kształcenia i wychowania młodzieży i ofiarowanie jej cząstki swego serca i uwagi. I właśnie w tym uroczystym dniu nasze myśli biegną ku wszystkim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom, bo przecież to oni są szermierzami postępu oświaty i wychowania. Nie ma słów, które w pełni oddadzą ocenę, wyrażą uznanie za trud i poświęcenie nauczycieli. Dzisiaj na tej uroczystości jest właściwy moment, by wszystkim Państwu złożyć serdeczne podziękowania za codzienną pracę, cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość. Zatem nauczycielom, pedagogom, wychowawcom i wszystkim pracownikom szkoły administracji i obsługi życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. A teraz chciałbym skierować kilka słów do młodzieży:Bardzo Was pozdrawiam!

W szczególny sposób witam na tej uroczystości uczniów klas I Gimnazjum i Liceum. Jest to dla Was doniosły moment – tradycyjny obrzęd pasowania na uczniów i przyjęcia do grona społeczności szkolnej. To w tej właśnie szkole posiądziecie wiedzę, która będzie Waszym posagiem i wizytówką w przyszłości. Dzięki nowym umiejętnościom będziecie kształtować, zmieniać rzeczywistość, przekształcać świat, tworzyć go nowym i lepszym.

Życzę Wam by pobyt w naszej szkole przyniósł Wam wiele pięknych , niezapomnianych przeżyć a zdobyte wykształcenie i utrwalone zasady wychowania procentowały w przyszłości.

                                                                                              Dyrektor ZS 119
Paweł Gmitrzuk