Egzaminy poprawkowe !

Informacje dla uczniów przystępujących do egzaminów poprawkowych.

Egzaminy poprawkowe zostaną przeprowadzone w dn. 24. 08 – 30.08.23 r.

Godzina rozpoczęcia egzaminu poprawkowego – 8.30

Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części : pisemnej i ustnej.

Harmonogram egzaminów poprawkowych.

24. 08. 23 – matematyka

klasy – I B, I C, II A, II B, II C, II E, II F, III A, III B, III C

– 25. 08. 23 – matematyka

klasy – I E, III E, IV G, IV I, IV L

– 28. 08. 23 – język polski

klasy – III C, IV F, IV G, IV J

– 28. 08. 23 – biologia

klasy – II D, II E, II F

– 29. 08.23 – język polski

klasy – I C, II C, II D, II E, II F, III A, III E, IV L

– 29. 08. 23 – język angielski

klasy – I B, I D, II B, II C, III B

– 30. 08. 23 – język rosyjski

klasy – I C, II A, III A, IV F