Finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego

Już 19 marca b.r. odbędzie się finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w tym do stu ośmiu szkół objętych patronatem Wojskowej Akademii Technicznej. Organizatorami Konkursu są Instytut Matematyki i Kryptologii #WCY oraz Dział Spraw Studenckich WAT, a honorowy patronat nad Konkursem sprawuje JM Rektor – Komendant WAT.Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, ujawnianie młodych talentów, stworzenie możliwości sprawdzenia przez uczniów własnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki, promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w Konkursie, popularyzowanie wiedzy o generale Sylwestrze Kaliskim oraz zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi, w szczególności studiami w WAT.Inicjatorem i pomysłodawcą Konkursu był prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki. Za tegoroczny konkurs odpowiada merytorycznie Dyrektor Instytutu Matematyki i Kryptologii (IMiK) dr hab. Marek Kojdecki.W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i decyzją o zamknięciu szkół ponadpodstawowych w kraju, w tym roku konkurs zostanie zorganizowany zdalnie na portalu https://www.testportal.pl/ . Będzie miał postać testu wielokrotnego wyboru. Finaliści odpowiadają na 15 pytań. Do każdego z nich są zaproponowane 4 odpowiedzi, z których jedna, dwie, trzy lub cztery są poprawne.Obecna edycja dorocznego Konkursu jest dwunastą z kolei. W eliminacjach przeprowadzonych w 52 szkołach w grudniu 2020 roku wzięło udział ponad 1000 uczniów, z których 108 zakwalifikowało się do finału.Łącznie w dwunastu edycjach Konkursu wzięło udział ponad 11000 uczestników, niektórzy dwu- i trzykrotnie.Zakres materiału obowiązującego w Konkursie jest zgodny z programami nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych w klasach o rozszerzonym zakresie nauczania matematyki. Uczestnikom 👱👱‍♀‍ życzymy powodzenia w finale 🙂Więcej o konkursie można przeczytać tutaj: https://wcy.wat.edu.pl/…/ogolnopolski-konkurs…#OgólnopolskiKonkurs#WAT#powodzenia#Wiedza#Ambicja#Technologia#online