Forum dialogu

W październiku i listopadzie 29 uczniów LO naszej szkoły z klas 2b, 3A, 3B uczestniczyło w programie FORUM DIALOGU na program złożyły się cztery spotkania z trenerami.  Spotkania miały na celu, przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących żydowskiej kultury i tradycji oraz uświadomienie, że przed wojną Żydzi stanowili nieodłączną część ich miejscowości.

W trakcie warsztatów w szkole trenerzy zapoznali uczniów z metodami pracy projektowej oraz wspólnie ustalili plan działań podejmowanych przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość na 2 warsztatach zapoznać się ze znaczeniem i funkcją cmentarza żydowskiego, synagogi, getta, oraz innych ważnych miejsc w życiu przedwojennej społeczności żydowskiej. W trakcie wycieczek trenerzy uzupełniali wiedzę uczniów.Podsumowaniem warsztatu była refleksja nad białymi plamami w wiedzy o własnej miejscowości i tożsamości jej mieszkańców. Całość wieńczy doroczna GALA SZKOŁY DIALOGU, do udziału w której są zaproszeni uczestnicy danej edycji programu. Podczas Gali zgromadzeni będą mieli okazje wymienić się doświadczeniami, wysłuchać gości honorowych, a laureaci zaprezentować swój zwycięski projekt. Andrzej Kuśmierski.