Gawęda przy stole

30 X 2013r uczniowie klasy I b i II b naszego gimnazjum pod opieką wychowawców Pani Joanny Pich i Pana Krzysztofa Jambora odbyli wycieczkę do Pułtuska do Domu Polonii na lekcje pt. ” Gawęda przy stole ” Lekcja w scenerii XVI wiecznego zamku składała się z dwóch części. Pierwsza teoretyczna podczas której uczniowie zdobyli wiedzę jak zasiadać przy stole, do czego służą poszczególne talerze i naczynia , rozszyfrowali kod sztućców.

Druga część zajęć to część praktyczna podczas której w zamkowej stylowej restauracji młodzież zjadła obiad wedle wcześniej zdobytej wiedzy. Po obiedzie spojrzeliśmy na najdłuższy rynek EUROPY z wieży zamkowej i udaliśmy się w powrotną drogę do Warszawy.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w malutkim mazowieckim miasteczku Serocku, gdzie uczniowie mogli zobaczyć na własne oczy w skali 1 : 1 , nie na mapie jak łączą się dwi

e polskie rzeki Bug z Narwią. Wycieczka wypadła super, a nabyta wiedza przez młodzież przyda się i zostanie wykorzystana podczas spożywania posiłków w restauracjach Rzymu, Paryża i Londynu, podczas naszych planowych trzyletnich klasowych wojaży.