Gratulacje dla Adriana Małachowskiego ucznia kl. 3C LO za uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Gratulacje dla Adriana Małachowskiego ucznia kl. 3C LO za uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów