Gratulacje dla Jakuba Czasaka ucz.kl.2A

Jakub Czasak zajął I miejsce w Bieleńskim Konkursie Literackim AD FONTES w kategorii „W ogrodach Bolesława Leśmiana”

Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród odbyła się 04.06.2018r. w siedzibie XCIV LO im.gen.S.Maczka.