Historia2

HISTORIA

Historia XXXIX LO

 

                   Początki szkoły wiążą się z akcją: „Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”. Wtedy to, 23 lipca 1959 roku, grupa oficerów i pracowników cywilnych Wojska Polskiego w Dowództwie Wojsk Lotniczych oraz Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, podjęła zobowiązanie wybudowania z własnych składek ośrodka szkolno-wychowawczego.
Miała to być placówka dla dzieci z tzw. ”zielonych poligonów”.

                      Budowę rozpoczęto 5 X 1960 roku na terenie lotniska wojskowego w pobliżu Huty „Warszawa”.

                      Początkiem działalności był rok szkolny 1962/63, chociaż budynek nie był jeszcze w pełni ukończony. Naukę rozpoczęto w Liceum Ogólnokształcącym nr 22 przy ul. Żeromskiego.

Lekcje zaczynały się o godz. 15-tej a kończyły ok. 20-tej. Od nowego roku 1963 przeniesiono zajęcia do właściwej siedziby.

                      Oficjalne otwarcie placówki nastąpiło 12 X 1963 roku, wtedy też przemianowana została na ośrodek szkolno-wychowawczy.

                      Początki były skromne, nie tylko ze względu na nieukończony budynek, ale też ilość uczniów, było tylko cztery klasy „ósme”: dwie „dziewiąte” i jedna „dziesiąta” „podarowana”  przez 22 LO.

                     Szkołę zaplanowano jako zespół budynków pawilonowych według projektu A. Dajbela: budynek główny, „specjalny”, obiekty sportowe- z salą gimnastyczną i pływalnią, internat oraz dom mieszkalny dla pracowników. Patronat nad szkołą objęły Wojska Lotnicze, dlatego ośrodek otrzymał imię Ludowego Lotnictwa Polskiego.

                     Symbolem fundatorów i opiekunów stały się, w czasie budowy skrzydła, a potem samoloty. Pierwszy model postawiono w 1963 roku, był to Mig-15, który po 30 latach zastąpiono Migiem-17.

 Pierwszy sztandar podarowany został na jej pięciolecie przez Wojska Lotnicze i Wojska Obrony Powietrznej Kraju, drugi ufundowany przez Radę Rodziców. Obecny to dar Stowarzyszenia Lotników Polskich w Leeds, w Anglii.

                     Dla wielu pokoleń uczniów znakiem rozpoznawczym stał się jej hymn „Leć w górę stalowy ptaku”. Słowa napisała, na dziesięciolecie, długoletnia nauczycielka języka polskiego p. Hanna Radwańska.

                   Razem ze szkołą otwarto internat, który stanowił bardzo ważną część ośrodka, gdyż mieszkała w nim młodzież uczęszczająca do naszej placówki. Pierwszym jego dyrektorem został Jan Kapuśniak, nauczyciel języka polskiego.

                   Wieloletnim dyrektorem internatu i dyrektorem administracyjnym był też Stefan Załuski. Dzięki jego staraniom stołówka miała, jako jedyna w Warszawie, specjalny zestaw mebli ze stali nierdzewnej, wyprodukowany przez fabrykę mebli okrętowych czy własny samochód dostawczy w czasach, gdy trzeba było mieć talon na samochód

                 Dumą szkoły okazał się nowoczesny basen. Nauka pływania stała się priorytetem, dlatego na przestrzeni lat wychowano rzeszę młodzieży, która odnosiła sukcesy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Byli to między innymi:

Zbigniew Pacel – Olimpijczyk ,Mistrz Świata w pływaniu i pięcioboju

Iwona Dąbrowska – Mistrzyni Europy i Świata

Jakub Puchow – Olimpijczyk, skoki do wody

Tomasz Rossa – Olimpijczyk, skoki do wody

Jan Widerek – Mistrz Polski, pływanie

Bogdan Bobczak- Mistrz Polski, pięciobój nowoczesny

Piotr Piotrowski – brązowy medalista Mistrzostw Europy juniorów, pięciobój nowoczesny.

 

               Poza sportem i nauką ważną częścią życia szkoły były zajęcia artystyczne. Założony został zespół „Pod–Lotki” pod kierownictwem Bolesława Jastrzębskiego i Mirosława Jakubowskiego czyli „Bolka i Lolka”. Specjalnością zespołu stały się tańce z repertuaru „Mazowsza” i innych zespołów ludowych. Wystawiano też klasykę literatury, np.: „Śluby panieńskie” A. Fredry. Kostiumy pożyczano z zaprzyjaźnionej z instruktorami operetki. Obaj nauczyciele związani byli z naszą szkołą przez prawie 40 lat, aż do chwili przejścia na emeryturę. Od 1998 roku tradycje kontynuuje długoletnia wicedyrektor

  1. Bogumiła Filipek. Pod jej opieką zespół z tanecznego stał się bardziej poetycki i nazywany został „Salonikiem poezji”. Nauczyciele i uczniowie brali udział w wielu konkursach na terenie dzielnicy i miasta.

              Częścią tradycji szkolnej stała się współpraca z Wojskami Lotniczymi jako patronem, stąd częste wycieczki do Modlina, Dęblina czy na Bemowo do siedziby jednostki.

               Lata siedemdziesiąte uczniowie naszego liceum rozpoczęli od akcji społecznej odbudowy Zamku Królewskiego, działanie to łączyło nie tylko ich, ale też wszystkich warszawiaków. W szkole działały koła naukowe, dyskusyjne, modelarskie, plastyczne i wiele innych. Podejmowano akcje ukwiecania klas i sadzenia drzew na terenie wokół.

                 Oferta sportowa poszerzyła się o nowe dyscypliny-lekkoatletykę i siatkówkę, w której nasi uczniowie odnosili sukcesy np.: Stanisław Jaskóła –lekkoatleta, Mistrz Europy juniorów 1978, olimpijczyk z Moskwy 1980 r.

               W trudnych politycznie i gospodarczo latach osiemdziesiątych szkoła prowadziła nowatorski program „Wychowanie dla pokoju”. Była to inicjatywa emerytowanych oficerów NATO, polegająca na wymianie młodzieży. Akcji patronowała ambasada Holandii w Polsce i Polski w Holandii. Uczniowie w latach 1984-1993 wyjeżdżali do Hagi. Współpraca taka, nawiązana jeszcze w czasach PRL-u, była ewenementem na skalę całego kraju. W tym czasie w sporcie sukcesy odnosił olimpijczyk z Seulu z 1988roku Tomasz Jędrusik.

             

                 Lata dziewięćdziesiąte to czas przemian, nie tylko w kraju, ale też w  szkole.  Pierwszą ważną była zmiana imienia z Ludowego Lotnictwa Polskiego na Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Lotników Polskich w Anglii i w 1995 roku placówka otrzymała  nowy, ufundowany przez lotników z Leeds sztandar.

                 Możliwość wyjazdów zagranicznych spowodowała, że organizowano wymianę uczniów, z takimi państwami jak Niemcy, Holandia czy Litwa oraz prowadzono letnie kursy językowe, na które przyjeżdżali nauczyciele z innych krajów.

               Ostatnie lata to czas sukcesów sportowych w siatkówce, pięcioboju nowoczesnym i lekkoatletyce. Przedstawicielami wybitnych absolwentów są:

Arkadiusz Gołaś – siatkarz, reprezentant Polski juniorów i seniorów.

Małgorzata Aleksandrowicz –siatkarka, reprezentantka Polski,

Tomasz Domosiewicz – lekkoatleta, Mistrz Polski w 10-boju i 7-boju w hali.

 

               W latach 2000-2005 klasy biologiczno-chemiczne realizowały program edukacji ekologicznej, w ramach, którego brały udział w konferencjach, np. :”Halo Haga-Halo Warszawa”, „Eko-Planeta”, „Eko-szkoła”. W 2007 roku uczniowie uczestniczyli w debacie „Parlament Młodzieży 2007- Energia. Odnowa klimatu. Tworzywa sztuczne”.

Ważnym elementem w edukacji młodzieży są akcje prozdrowotne i profilaktyczne tj. „Wybierz życie-pierwszy krok” czy „Różowa wstążeczka-profilaktyka raka piersi” czy kampania „Powiedz NIE- trądzikowi”.

                Wolontariat i akcje charytatywne pokazują, że młodzież chętnie pomaga innym, że nie jest obojętna na krzywdę drugiego człowieka .Zaczęło się od akcji „Serce w menażce”, uczniowie ze szkolnej stołówki nosili obiady, tym mieszkańcom Bielan,  którym stan zdrowia nie pozwalał wyjść z domu. Młodzież bierze  udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Górze Grosza, zbiórkach żywności, „Klubie Ośmiu” (we współpracy z Gimnazjum nr 71) czy adopcji na odległość.

                   Przyjazna sportowcom atmosfera zaowocowała podjęciem w 2008 roku współpracy z Klubem Sportowym Legia i utworzeniem klasy, dla zawodników tego klubu.

                  Znaczącym dla Szkoły był rok 2009, kiedy to decyzją Rady Miasta Warszawy od 1 września przeniesiono jej siedzibę z ul.Lindego 20 na ul. Zuga 16. Z powodu zmiany miejsca lokalizacji nie można było przenieść samolotu.

Zmiana siedziby nie zmieniła zaangażowania młodzieży w sport o czym świadczy chociażby V miejsce w Mistrzostwach Świata w unihokeju Macieja Zanoberga.

                Zainicjowana w latach osiemdziesiątych edukacja obywatelska („Wychowani dla Pokoju”) kontynuowana jest obecnie w projektach edukacyjnych realizowanych przy współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej i w edukacji filmowej, nt. wielokulturowości: „Trudne tematy” czy Warsztatach Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. Zostało to docenione przez edukatorów z CEO i w kwietniu 2012 roku Naszą Szkołę odwiedziła delegacja gości z Iraku, którzy brali udział we wspólnej konferencji, pokazującej wzorce edukacyjne.

            Uczniowie mają możliwość nauki kilku języków obcych. Oprócz języka angielskiego szkoła ma w ofercie naukę języka hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego czy rosyjskiego.

            Nieodłączną częścią  działalności edukacyjne i wychowawczej  są wycieczki krajoznawcze i integracyjne. Uczniowie klas pierwszych rozpoczynają naukę od tradycyjnych wyjazdów integracyjnych.  Zwiedzają ciekawe miejsca zarówno w kraju, jak i poza granicami.

 

          W 2000 roku szkoła nawiązała współpracę z WAT-em, co zaowocowało możliwością uczęszczania uczniów na interesujące ich wykłady, czy kursy przygotowawcze przed egzaminami wstępnymi na wyższe uczelnie.

 

          Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami o zasięgu dzielnicowym, miejskim lub ogólnokrajowym. Organizowane są lekcje muzealne w Muzeum Narodowym, Muzeum Karykatury, Zachęcie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik oraz Wilanowie, Łazienkach, Belwederze i Starym Mieście- zajęcia w SCEKU. Uczniowie zainteresowani rozwijaniem zdolności dziennikarskich wychodzą do telewizji i radia

 ( TVP, warsztaty w Radio ZET, Polsat, TVN) oraz na warsztaty dziennikarskie lub filmowe do FINA, a klasy z rozszerzą biologią  na warsztaty do BIOCEN-u.

 

           1 września 2012 roku  decyzją Rady Miasta XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego połączono z Gimnazjum nr 71 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespół Szkół nr 119.

            W Zespole Szkół 119 organizowany jest Maraton Matematyczny i Dyktando Bielańskie„O pióro Gżegżółki i długopis burmistrza”. Zmagają się z trudami ortografii  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów bielańskich, rodzice i nauczyciele oraz pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany.

             Często odbywają się w szkole spotkania z absolwentami. Gościł u nas Leszek Cichy- alpinista,  pierwszy Polak, który zdobył koronę Ziemi, napisał o tym książkę pt. „Rozmowa o Evereście”.

          W związku z reformą systemu edukacji 1 września 2018r. placówka powróciła do nazwy XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego.

         Szkoła to nie tylko miejsca i symbole, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzyli- dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie.

DYREKTORZY
Funkcję dyrektora sprawowali:
od roku szkolnego 1963/1964 – Wacław Wiecki
od roku szkolnego 1964/1965 – Wiesław Kulmiński
od roku szkolnego 1970/1971 – Anna Świeżyńska
od roku szkolnego 1991/1992 – Włodzimierz Sterzyński od roku szkolnego 1992/1993 – Krystyna Klinert
od roku szkolnego 1998/1999 – Ryszard Ładyński
od IX 2008 do XII 2008 – Bogumiła Filipek
od stycznia 2009 roku – Paweł Gmitrzuk
 

NAUCZYCIELE (m.in.)
Poloniści:

Waldemar Błoński, Elżbieta Chojnacka, Irma Jarosz, Bożena Kawka, Lidia Łodożyńska, Jadwiga Pietras, Hanna Radwańska, Helena Tomczak, Jan Kapuśniak, Włodzimierz Paszyński, Iwona Pawłowska, Grażyna Lebiedzińska, Małgorzata Gawinecka, Magdalena Seroczyńska, Iwona Omelan, Renata Pabis, Bogumiła Filipek, Marzena Karaś – Gmitrzuk, Katarzyna Lipska, Marzena Sadowska

 

Rusycyści:

Iwona Bednarek, Krystyna Chmielecka, Zofia Firkowicz, Janina Kuczyńska, Wincentyna Sokołowska, Helena Makarewicz, Ewa Leszczyńska

 

Germaniści:

Alicja Jarzęcka, Joanna Wiecka, Grażyna Strzelczak, Małgorzata Rawa, Monika Gerłowicz, Sylwia Proczek

 

Angliści:

Zofia Knapek, Katarzyna Wasylkowska, Hanna Załęcka, Aneta Łątka, Ewa Łubioska, Maciej Masłowski, Monika Michalak Remigjusz Rachuba, Stanley Spooner, Izabela Gałgowska, Irena Bełzak, Krzysztof Ambroziewicz, Marzena Janiszewska, Justyna Walczyk, Marcin Dadan

 

Łacinnicy:

Łucja Dryżałowska, Anna Chrząszcz

 

Historycy:

Alina Kielarska, Janina Maczel, Anna Obrębowska, Danuta Waksberg, Andrzej Kuśmierski, Jakub Ostromęcki

 

Geografowie:

Urszula Borucka, Barbara Bagińska, Małgorzata Gołas, Alicja Górecka, Nadzieja Kwiatkowska, Maria Cywińska, Elżbieta Somerfeld

 

 

 

Matematycy:

Alicja Błaszkiewicz, Ryszard Cibor, Wiesław Kulmiński, Ewa Kołodziejczyk, Jerzy Jarosik, Barbara Kołaczewska, Zofia Sarnowiec, Janusz Solka, Karol Szymański, Ryszard Ładyński, Sebastian Dąbrowski, Mirosław Patoleta, Piotr Brauner

 

Fizycy:

Jerzy Goszczyński, Grzegorz Janikowski, Maja Lipniacka, Joanna Maciejewska, Jan Maciejewski, Tadeusz Pietras, Izabela Cytryna, Paweł Gmitrzuk, Anna Jankowska,

 

Chemicy:

Zofia Baranowska, Krystyna Klinert, Janina Nowak, Barbara Skibczak, Magdalena Wojciechowska, Bożena Kostrzyńska, Lidia Zielińska

 

Biolodzy:

Henryk Babis, Anna Świeżyńska, Iwona Drozdowska, Danuta Grendel, Jadwiga Kalbarczyk, Jolanta Kuchler, Włodzimierz Sterzyński

 

Wychowanie fizyczne:

Ireneusz Kwiatkowski, Danuta Rossa, Barbara Rossa, Magdalena Halter, Tomasz Rossa, Tadeusz Wesołowski, Zbigniew Kucewicz (trener pływaków i pięcioboistów), Sławomir Ignasiak, Zbigniew Zemka, Maria Hołozubiec, Monika Serdak, Artur Gaworski, Ewa Strejmer

 

Przysposobienie  bronne:
Stanisław Zielioski, Stefan Załuski, Daniel Piekarski,

 

Podstawy przedsiębiorczości:
Hieronim Siemiradzki

 

Biblioteka:

Franciszka Parońska, Krystyna Konarska, Maria Kwiatkowska, Barbara Rybkowska Grażyna Goss, Magdalena Borkowska, Dorota Pietruczenko

 

Przedmioty artystyczne:

Mirosław Smorczewski, Maria Plakiewicz, Zofia Wojciechowska, Jadwiga Dudek, Alina Kapłańska, Czesław Plakiewicz, Mirosław Jakubowski, Bolesław Jastrzębski

 

Internat

Krystyna Lewicka, Jadwiga Jakubowska, Henryka Kapuśniak, Wacław Kopczyński, Tamara Kuzniecow, Jadwiga Ozimkiewicz, Jerzy Pychyński, Anna Sikora, Joanna Śledziewska, Grażyna Wdowiak, Jadwiga Kruk, Elżbieta Jabłońska, Ewa i Roman Kotowiczowie

 

UCZNIOWIE ABSOLWENCI

Każdy z absolwentów, kończący szkołę jest wyjątkowy, bo pozostaje w pamięci nauczycieli i kolegów, ale znajdziemy też takich, którzy znani są szerszemu gronu. Zostali lekarzami, prawnikami, księżmi, nauczycielami, wykładowcami akademickimi, aktorami, politykami, sportowcami, przedstawicielami wielu zawodów i profesji-łączy ich jednak jedno Wszyscy są absolwentami XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego.

 

 

Absolwenci:

Lech Kaczyński-Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Marek Lipiński, Jolanta Fijałkowska, Zdzisław Goźmierski, Tomasz Grochoczyński, Jacek Hoffman, Andrzej Kanigowski, Mariola Bojarska, Agnieszka Kotulanka, Tomasz Mathea, Kazimierz Pasek, Krystyna Rubaszkiewicz-Kasperska, Ryszard Czarnecki, Jacek Rudziński, Marek Skaczkowski, Janusz Szymczak, Dorota Wilson, Kamil Witkowski, Andrzej Zając i wielu innych, których nie sposób wymienić.

 

Absolwenci-sportowcy:

Zbigniew Pacelt Olimpijczyk 1968 Meksyk – pływanie 1972 Monachium – pięciobój nowoczesny
1976 Montreal – pięciobój
 
   
nowoczesny
1980 Moskwa – pięciobój nowoczesny
 
Jakub Puchow Olimpijczyk 1972 Monachium – skoki do wody 1976 Montreal – skoki do wody  
   
Stanisław Jaskułka Olimpijczyk 1980 Moskwa – lekkoatletyka  

Tomasz Jędrusik Olimpijczyk Tomasz Rossa Olimpijczyk Arkadiusz Gołaś Olimpijczyk Leszek Cichy

Iwona Kowalewska

Zbigniew Beta

Jan Wiederek

Bartosz Gawryszewski

Grzegorz Łomacz

Michał Żurek

Damian Wojtaszek

Bartosz Krzysiek

Agnieszka Cieślak

Rafał Wolski

1988 Seul- lekkoatletyka 1988 Seul – skoki do wody 2004 Ateny – siatkówka

Himalaista, zdobywca K – 2, światowy rekord wysokości w alpinizmie zimowym na Mont Everest 1980, zdobywca „Korony Ziemi”

Mistrzyni Europy i Świata w pięcioboju nowoczesnym /1987-98/

Brązowy medalista Halowych Mistrz. Europy /1975/ – lekkoatletyka

wielokrotny Mistrz i rekordzista Polski w pływaniu

Wicemistrz Europy Kadetów 2003r. Mistrz Polski Polska Liga Siatkówki

Mistrz Europy Kadetów 2005r. Mistrz i reprezentant Polski, Polska Liga Siatkówki

Mistrz Polski i Europy Juniorów
w siatkówce plażowej, Polska Liga Siatkówki

kadra Polski 2011, Polska Liga Siatkówki

kadra Polski 2012, Polska Liga Siatkówki

II m. w Pucharze Europy, XXXIV w Mistrzostwach Świata 2007 – triathlon

Reprezentant Polski na Euro 2012 , KS ”Legia” – piłka nożna