I Rajd Szkół Bielańskich

I Rajd Szkół Bielańskich, który mieliśmy przyjemność organizować, stał się faktem ! Nasze zaproszenie przyjęły : SP nr77, SP nr 80, SP nr 223 i SP nr 293. Każda ze szkół wytypowała 10-osobową drużynę wraz opiekunami-nauczycielami.

1.     Start pieszo lub na rowerach

Uczniowie  startowali między godz. 9 – 9.15. Pierwszy punkt znajdował się przed ich szkołą, a zadanie polegało na rozwiązaniu krzyżówki, sprawdzającej wiedzę na temat patronów szkół i patronów głównych bielańskich ulic. Wszystkie szkoły wykonały to zadanie bardzo dobrze i otrzymały maksymalną liczbę punktów, które zostały wpisane na kartę startową. Sprzed szkoły uczniowie i ich opiekunowie na podstawie mapy kierowali się na kolejne punkty do Lasku Bielańskiego.

  1. 2.     W Lasku Bielańskim

W Lasku Bielańskim grupy rajdowe miały obowiązek zameldować się na punkcie ekologicznym, historycznym i dwóch punktach z językiem angielskim.

Na punkcie ekologicznym uczniowie sprawdzali swoją wiedzę na temat zdrowej żywności, jak również na temat segregacji śmieci.

Na punkcie historycznym dowiadywali się o historii Bielan, poznawali historię zespołu klasztornego kamedułów, mogli zobaczyć grób Staszica i zdobyć informacje na temat tej niezwykłej osoby.

Na punktach z językiem angielskim w formie zabawy uczniowie weryfikowali swoją znajomość j. angielskiego, doskonaląc i poszerzając angielskie słownictwo.

  1. 3.     Na mecie – Zuga 16

Boisko naszej szkoły stało się miejscem wypoczynku i relaksu, ale także ostatnim punktem, na którym oceniana była sprawność fizyczna rajdowiczów.

Pierwsi na mecie zgłosili się rowerzyści, później docierały kolejne grupy. Wszyscy byli podejmowani skromnym poczęstunkiem i mieli okazję zwiedzenia naszej szkoły. Każdy uczestnik rajdu wypełnił ankietę ewaluacyjną (wcześniej otrzymał od nas długopis z logo szkoły).

Zanim jury ogłosiło swój werdykt, wszyscy uczniowie i ich opiekunowie zostali zaproszeni do wspólnego tańca pod kierunkiem naszych nauczycieli. Makarena, kaczucha i inne pląsy rozbawiły wszystkich. Tańczono z ochotą i pasją.

  1. 4.     Werdykt jury

Wszyscy uczestnicy rajdu okazali się zwycięzcami!

I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 293

II miejsce zdobyły Szkoła Podstawowa nr 80 i Szkoła Podstawowa nr 223

III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 77 (najmłodsza ekipa)

 

  1. 5.     Do zobaczenia za rok podczas II Rajdu Szkół Bielańskich !

Po wręczeniu dyplomów dla zwycięzców, podziękowań dla nauczycieli – opiekunów pożegnaliśmy się zaproszeniem na następny rajd, wspólnym pamiątkowym zdjęciem i ostatnim tańcem.

 

  1. 6.     Ankieta – ocena uczestników rajdu

W anonimowej ankiecie poprosiliśmy uczestników, m.in. o ocenę (w skali 0-10p.) sposobu organizacji rajdu i uzyskaliśmy wynik 8,8p. Na pytanie :” Czy warto organizować takie imprezy międzyszkolne?” – wszyscy uczestnicy odpowiedzieli: tak.

 80% uczniów jako najciekawszy punkt wskazywało punkt historyczny i wiadomości o historii Bielan i zespole klasztornym kamedułów.

W innych spostrzeżeniach znalazły się takie wpisy : „ Ten rajd był wspaniały! Świetnie się bawiłam!” oraz „ Prosimy częściej organizować takie imprezy”.

Dziękujemy za tak wysoką ocenę, czujemy się zobowiązani i postaramy się w przyszłości nie zawieść oczekiwań naszych miłych gości.

Organizatorzy – nauczyciele ZS nr 119