„Im więcej Unii tym lepiej? Niemcy 40 lat po Brandcie”.

W poniedziałek, 28 października br uczniowie naszej klasy – 2b LO wraz z wychowawczynią p. Katarzyną Lipską, uczestniczyli w dyskusji panelowej, której tytuł brzmiał: „Im więcej Unii tym lepiej? Niemcy 40 lat po Brandcie”. Debata dotyczyła m.in. ogromnych zmian, jakie wprowadził Willy Brandt: mianowicie miał on wpływ na to, jak wyglądają obecne stosunki pomiędzy Polską a Niemcami. Debata odbyła się w sali w konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany, a jej organizatorem była Fundacja Fridricha Eberta, przy współpracy Urzędu Dzielnicy oraz Wydawnictwa Poznańskiego – wydawcy wspomnień niemieckiego kanclerza Willego Brandta. Uczestniczyli w niej uczniowie różnych szkół, jak i wolni słuchacze.
Wysłuchaliśmy, jakie zdanie na temat Willego Brandta mają uczestnicy panelu: Piotr Buras – dyrektor polskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, Maria Skóra z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wiceprzewodnicząca SLD Paulina Piechna-Więckiewicz oraz gospodarz debaty, dziennikarz tygodnika „Polityka” Adam Krzemiński. Rozmowa dotyczyła głównie wizyty w Warszawie, w roku 1970, socjaldemokratycznego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji o tym historycznym wydarzeniu, m.in. tego, iż dzięki temu w Europie dokonała się rewolucja i nastał pokój pomiędzy zwaśnionymi państwami. Debata poruszała również takie kwestie jak np. obecna sytuacja w Europie oraz jej przyszłość za kilka lat. Spotkanie trwało prawie dwie godziny, a na koniec panelu dyskusyjnego zebrani na sali mogli zadawać pytania prowadzącym. Następnie zebrani mogli wziąć udział w poczęstunku, lub co ważniejsze –podziwiać wystawę poświęconą Williemu Brandtowi. Ekspozycja ta nosi nazwę „Willy Brandt w Polsce. Przezwyciężenie podziału Europy” i została stworzona w 40 rocznicę podpisania Układu z 7 grudnia 1970 roku.
Ilona Sterna, Dominika Rękas