Informacje

1. w dn. 09.01.23 – rada klasyfikacyjna dla klas IV i III godz. 14.30

2. w dn. 10.01.23 – rada klasyfikacyjna dla klas II i I godz. 14.30

3. w dn. 19.01.23 – rada podsumowująca pracę w I półroczu godz. 14.30

W dniu rady pedagogicznej uczniowie są zwolnieni z zajęć o godz. 14.15.