Innowacja pedagogiczna „Piktografia”

Innowacja pedagogiczna w Gimnazjum nr 71 w  ZS nr 119 w Warszawie. „Gramy w piktogramy” (w ramach projektu „Piktografia”) .  Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco. Zajęcia w klasie I A Gim (1 godz tygodniowo)  prowadzi p. Ewa Majewska.

Jak pokazują m.in. prowadzone w Polsce badania o charakterze jakościowym, brakuje w pracy z uczniami stawiania  wyzwań w strefie ich najbliższego rozwoju, pobudzania ich aktywności intelektualnej, rozwiązywania problemów, działań motywujących poznawczo.. Dominuje natomiast na każdym etapie kształcenia styl podający, narzucanie gotowych  reguł i schematów, zapamiętywanie a nie rozumienie. Język symboliczny jest nie tylko skutecznym narzędziem do komunikowania się w różnych sytuacjach, ale jest również potężnym narzędziem ułatwiającym rozwiązywanie problemów, w tym także dotyczących życia codziennego. Język symboliczny jest narzędziem wspierającym myślenie matematyczne, ale sam także musi być przez matematyczne myślenie wspierany. Celem projektu PIKTOGRAFIA jest rozwinięcie i wzmocnienie podstaw niezbędnych do pełniejszego i lepszego rozumienia przez uczniów języka symbolicznego matematyki poprzez wspieranie tworzenia środowiska edukacyjnego umożliwiającego im samodzielne konstruowanie wybranych elementów wiedzy matematycznej, w tym rozwijanie umiejętności celowego posługiwania się językiem symbolicznym. Projekt wpłynie na poprawę powiązania kształcenia matematyki z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez innowacyjne zastosowanie materiałów dydaktycznych. Pozwoli wzmocnić zainteresowanie matematyką, a pośrednio także naukami technicznymi.

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów.