Kalendarz spotkań z Rodzicami

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI 

I DNI OTWARTYCH

2019/2020

  • 12 września 2019 r.               – Zebrania informacyjne z rodzicami (dyż. kl. 2A)
  • 17 października 2019 r.         – Dzień otwarty (dyż. kl. 2B)
  • 14 listopada 2019 r.               – Dzień otwarty(dyż. kl. 2C)
  • 09 stycznia 2020 r.                 – Zebrania z rodzicami

– Podsumowanie semestru I w kl. III(dyż. kl. 2D)

  • 12 marca 2020 r.                    – Zebrania z rodzicami – 

  Roczne oceny proponowane dla kl. III

                                                           – Dzień otwarty(dyż. kl. 1A)

  • 23 kwietnia 2020 r.                – Dzień otwarty (dyż. kl. 1B)
  • 21 maja 2020 r.                      – Zebrania z rodzicami – 

  Roczne oceny proponowane dla kl. I i II (dyż. kl. 1D)

Zebrania z rodzicami / Dni otwarte rozpoczynają się o godz. 17.30