Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2017/2018

 • 04 września 2017 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Gimnazjum Nr 71 – 8.00, XXXIX LO – 9.00
 • 14 września 2017 r. – Zebrania informacyjne z rodzicami (dyż. kl. IIA LO)
 • 12 października 2017 r. – Dzień otwarty (dyż. kl. IIB LO)
 • 13 października 2017 r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas I
 • 06 listopada 2017 r. – Zdjęcia klasowe
 • 09 listopada 2017 r. – Dzień otwarty (dyż. kl. IIC LO) + Zagrożenia kl. III LO
 • 13 grudnia 2017 r. – Zakończenie semestru I w kl. III LO
 • 14 grudnia 2017 r. – Zebrania z rodzicami – Zagrożenia (dyż. kl. IIIA GIM) + Podsumowanie semestru I w kl. III LO
 • 22 grudnia 2017 r. – Spotkania wigilijne w klasach
 • 23 – 31 grudnia 2017 r. – Zimowa przerwa świąteczna
 • 11 stycznia 2018 r. – Zebrania z rodzicami / Dzień otwarty (kl. III LO)- Podsumowanie semestru I (dyż. kl. IIIB GIM)
 • 15 – 28 stycznia 2018 r.  – Ferie zimowe
 • 28 stycznia 2018 r.  – Koniec semestru I
 • 22 lutego 2018 r. – Dzień otwarty (dyż. Kl. IIIC GIM)
 • 22 marca 2018 r.  – Zebrania z rodzicami – Zagrożenia kl. III LO – Dzień otwarty (dyż. kl. ID LO) – pozostałe klasy
 • 28 marca 2018 r. – Spotkania przy stole wielkanocnym
 • 29 marca-03 kwietnia 2018 r.- Wiosenna przerwa świąteczna
 • 18, 19, 20 kwietnia 2018 r.    – Egzaminy gimnazjalne (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
 • 26 kwietnia 2018 r.  – Dzień otwarty (dyż. kl. 1C LO)
 • 27 kwietnia 2018 r.   – Zakończenie roku szkolnego kl. III LO – godz. 9.00
 • od 04 do 23 maja 2018 r.  – Egzaminy maturalne
 • 04, 07, 08  maja 2018 r. – Egzaminy maturalne pisemne (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
 • 17 maja 2018 r. – Zebrania z rodzicami – Zagrożenia (dyż. kl. IB LO)
 • 31 maja 2018 r. – Boże Ciało (dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 21 czerwca 2018 r. – Zakończenie roku szkolnego kl. III Gimnazjum godz. 17.00
 • 22 czerwca 2018 r.  – Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Gimnazjum Nr 71 – 8.30, XXXIX LO – 9.30

Zebrania z rodzicami / Dni otwarte rozpoczynają się o godz. 17.30

 

RADY PEDAGOGICZNE / KLASYFIKACYJNE

31 sierpnia 2017 r.                 – Rada Pedagogiczna – godz. 10.00 Organizacja roku szkolnego        

 • 01 września 2017 r.               – Spotkania zespołów samokształceniowych: Sprawy różne.
 • 14 września 2017 r.               – Rada Pedagogiczna: Plan pracy szkoły, Plan nadzoru     pedagogicznego, sprawy różne.
 • 12 października 2017 r.         – Rada Pedagogiczna:Analiza wyników egzaminów zewnętrznych, losy  absolwentów.
 • 09 listopada 2017 r.               – Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 • 11 grudnia 2017 r.                 – Klasyfikacja uczniów kl. III LO
 • 14 grudnia 2017 r.                 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji uczniów kl. III LO
 • 08 stycznia 2018 r.                – Klasyfikacja uczniów
 • 11 stycznia 2018 r.                – Rada zatwierdzająca klasyfikację uczniów
 • 22 marca 2018 r.                    – Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 • 17 kwietnia 2018 r.                – Klasyfikacja uczniów kl. III LO
 • 25 kwietnia 2018 r.                – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji uczniów kl. III LO
 • 14 czerwca 2018 r.                – Klasyfikacja uczniów
 • 20 czerwca 2018 r.                – Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację uczniów
 • 25 czerwca 2018 r.                – Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2017/2018 – godz. 10.00

 Rady Pedagogiczne rozpoczynają się o godz. 16.00 Obecność nauczycieli na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa, a ich uczestnicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej.

 

TERMINY DODATKOWE

 • 31 sierpnia 2017 r.- Złożenie świadectw uczniów do podpisu, którzy zdawali egzaminy poprawkowe
 • 08 września 2017 r. – Składanie planu rozwoju zawodowego przez nauczycieli rozpoczynających staż na awans na kolejny stopień awansu zawodowego
 • 18 września 2017 r. – Uzupełnienie dzienników i arkuszy ocen (nie dotyczy  I LO)
 • 21 września 2017 r. – Złożenie planu pracy wychowawcy, planu pracy własnej, planu pracy zespołów przedmiotowych.
 • 09 listopada 2017 r. – Wpisanie do dziennika elektronicznego informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną  i naganną w kl. III LO
 • 04, 05, 06 grudnia 2017 r. – Próbny egzamin gimnazjalny
 • 08 grudnia 2017 r. – Wpisanie do dziennika elektronicznego informacji o zagrożeniach oceną ndst. i naganną
 • 12, 13 grudnia 2017 r. – Egzaminy klasyfikacyjne dla kl. III LO
 • 09, 10 stycznia 2018 r. – Egzaminy klasyfikacyjne
 • 20 marca 2018 r. – Wpisanie do dziennika elektronicznego informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną  i naganną w kl. III LO
 • 05 kwietnia 2018 r. – Spotkania informacyjne dla kandydatów – godz. 18.00
 • 13 kwietnia 2018 r. – Wystawienie ocen w kl. III LO
 • 23, 24 kwietnia 2018 r. – Egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne – kl. III LO
 • 26 kwietnia 2018 r. – złożenie świadectw uczniów kl. III LO do podpisu (do godz. 12.00)
 • 14 maja 2018 r. – Wpisanie do dziennika elektronicznego  informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną  i naganną
 • 07 czerwca 2018 r. – Wystawienie do dziennika lekcyjnego propozycji ocen końcoworocznych (ocena proponowana)
 • 08 czerwca 2018 r.  – Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach (na piśmie w dzienniczkach, e-mail, forma pisemna, dziennik elektroniczny LIBRUS)
 • 11 czerwca 2018 r.  – Podania rodziców i pełnoletnich uczniów o prace sprawdzające mające na celu podwyższenie oceny
 • 12, 13 czerwca 2018 r. – Prace sprawdzające
 • 13 czerwca 2018 r. – Wystawienie ocen końcoworocznych
 • 18, 19 czerwca 2018 r. – Egzaminy klasyfikacyjne
 • 21 czerwca 2018 r. – Złożenie świadectw do podpisu (do godz. 12.00)
 • Próbne matury – 2 matury w ciągu semestru

 

DNI WOLNE / DO ODPRACOWANIA

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) – 25 listopada 2017 r. (sobota) – odpracowujemy

02 maja 2018 r. (środa) – bez odpracowania

01 czerwca 2018 r. (piątek) – bez odpracowania