Projekt „Uczyć się, ale z pasją”

Klasa 1E wzięła udział w Projekcie „UCZYĆ SIĘ, ALE Z PASJĄ!” opracowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. Warsztaty miały na celu niwelowanie nierówności i opierały się przede wszystkim na pracy z trenerem. Grupy miały możliwość wyboru 4 z 7 modułów tematycznych, które zostały wybrane podczas głosowania. Dostępne tematy to: zasady efektywnej nauki, motywacja, mnemotechniki, stres i koncentracja, organizacja nauki, nauka on-line.

Opiekunką grup w projekcie była p. Ewa Skóra

(2022 rok)

https://www.qzmianom.org

https://www.facebook.com/profile.php?id=100028131353520

https://wp.me/a8BNjG-1fpw