Klasa 1gB na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

 

Dnia 7 kwietnia 2016 roku  uczniowie klasy 1gB pod opieką p. J. Pich  i p.M. Sabały  wzięli  udział w zajęciach zorganizowanych przez pracowników  Wydziału  Chemii Politechniki Warszawskiej. Podczas pobytu uczniowie zwiedzili  najważniejsze laboratoria chemiczne i biotechnologiczne, zapoznali się  z tematyką badań  naukowych  prowadzonych w tych  pracowniach. Ponadto odwiedzili Katedrę Chemii, Bibliotekę Chemiczną oraz Małą i Główną Aulę. W trakcie zajęć  mieli  okazję  obserwować  hodowlę  mikroorganizmów ( bakterii, wirusów  i grzybów mikroskopowych) oraz zapoznać  się  z  wybranymi  metodami  hodowli. Uczniowie  z dużym  zainteresowaniem oglądali aparaturę, jaką stosuje się w  badaniach mikrobiologicznych. Każdy z uczestników  mógł przez mikroskop  obejrzeć niektóre drobnoustroje.  Dużą  atrakcją  dla naszych uczniów było obserwowanie  reakcji  chemicznej  zachodzącej  przy udziale  katalizatora. Zróżnicowana  forma warsztatów  sprawiła, że uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, odpowiadając na wszystkie pytania  osób  prowadzących. Prodziekan  Wydziału  Chemii  dr inż. Andrzej Królikowski  zapoznał  naszych  uczniów z rodzajami  wydziałów,  kierunkami studiów  i zasadami rekrutacji  jakie  obowiązują  na Politechnice  Warszawskiej.

Wycieczka  uświadomiła pierwszoklasistom,  że chemia  jest  wykorzystywana na każdym  kroku codziennego życia oraz daje w przyszłości możliwość ciekawej  pracy zawodowej. Może za kilka  lat  niektórzy  uczniowie  z tej klasy  powrócą na Politechnikę  Warszawską,  ale już w  roli studentów? Sabała i  J.Pich