Klasa 2a w Bibliotece Narodowej

W dn.13.03.2017r.uczniowie klasy 2a liceum wraz z nauczycielkami: p.Jadwigą Szewczyk i p. Jolantą Kuchler uczestniczyli w lekcji bibliotecznej w Bibliotece Narodowej na ul. al. Niepodległości 213. Zakres lekcji bibliotecznej obejmował: ogólne informacje o Bibliotece Narodowej, zasady korzystania ze zbiorów biblioteki, naukę praktycznego korzystania ze źródeł tradycyjnych i cyfrowych. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jak funkcjonuje największa biblioteka w kraju, z jej rozlicznymi czytelniami specjalistycznymi, katalogami, informatorium oraz pracowniami konserwacji zbiorów. Po wysłuchaniu wykładu pracownika biblioteki odbyło się zwiedzanie BN.