Klasa 2gB w Centrum Nauki Kopernik

Dnia 12 stycznia  2017 roku  uczniowie klasy 2gB pod opieką p. J. Pich  i p. M. Sabały   uczestniczyli  w  zajęciach  laboratoryjnych z chemii ,, Szybkie i wściekłe…….  reakcje”   oraz w  zajęciach  biologicznych  ,,Wyścig  z pragnieniem”.  Podczas  zajęć  w pracowni  chemicznej uczniowie z dużym zaangażowaniem  samodzielnie przeprowadzali  ciekawe  doświadczenia i eksperymenty.  Udowodnili, że  katalizatory  przyspieszają  reakcje i  jednocześnie nie  ulegają przemianom chemicznym. Najlepszym  katalizatorem  okazał się  siarczan (VI) miedzi (II) CuSO4,  ponieważ   reakcja z jego użyciem biegła  70 razy szybciej  niż bez dodatku katalizatora. Wszystkie  reakcje, które  zostały wykonane   przez  naszych   uczniów  były niezwykłe –  bardzo  szybkie , barwne,  a niektóre  z nich  nawet  wybuchowe. Dużą  atrakcją  dla  gimnazjalistów okazały  się z zajęcia  z biologii  realizowane  w formie  gry. Uczestnicy  walcząc  o przetrwanie  na bezludnej  wyspie,   poszukiwali  wody  nadającej  się do picia.  Aby  odnaleźć  życiodajną  substancję,  musieli  rozwiązać  kilka problemów  badawczych.   Uczniowie  mieli również okazję  zwiedzić  interaktywną wystawę, na której  znajduje  się  około 400 eksponatów  w sześciu  galeriach tematycznych.

Wyjście  do Centrum Nauki Kopernik  było  dla młodzieży fascynującą  przygodą, a przede  wszystkim  wspaniałą  lekcją,  która umożliwiła  im  w sposób ciekawy i interesujący   poznać tajniki  nauk  przyrodniczych.

  1. Sabała i J. Pich