Klasa  3gC w  Bibliotece  Narodowej

Dnia  15 grudnia 2017  uczniowie  klasy  3gC  pod  opieką  p. M. Sabały i p. J. Szewczyk wzięli  udział  w warsztatach  i lekcjach   bibliotecznych  zorganizowanych  przez  Bibliotekę   Narodową  w Warszawie.  Podczas  zajęć  uczniowie  poznali  historię biblioteki , dowiedzieli  się  w jaki  sposób   gromadzone  są  i archiwizowane   książki  i czasopisma, druki  ulotne,  mapy,  nuty,  nagrania,  publikacje elektroniczne, rękopisy.

Największą  ciekawostką  dla  uczniów  okazała  się   wiadomość,  która   dotyczyła  sposobu  konserwowania  zabytkowych  książek  drukowanych w XIX wieku   z  ,,kwaśnego  papieru”, który  po upływie  długiego  czasu  się  kruszy i  żółknie. Uczniowie  zostali  poinformowani  o  zasadach  obowiązujących  w bibliotece  oraz  kryteriach  jakie   należy  spełnić  aby  zostać  pełnoprawnym  czytelnikiem.

Maria Sabała