Klasy i wychowawcy

KlasaWychowawcaZastępcaSala
LICEUM 3-LETNIE (PO GIMNAZJUM)
1Ap. Golba Annap. Chojnacka Bożenasala 46
1Bp. Janiszewska Marzena p. Kwiatecka Marlenasala 49
1Cp. Piekarski Danielp. Sabała Mariasala 23
1Dp. Sabała Maria p. Piekarski Danielsala 41
1Ep. Skóra Ewap. Garczyńska Justynatechn.
1Kp. Strzelczak Grażyna p. Strejmer Ewasala 11
2Ap. Chojnacka Bożenap. Golba Annasala 50
2Bp. Lipska Katarzyna p. Szewczyk Jadwiga sala 25
2Cp. Pich Joannap. Tańczyński Robert sala 42
2Dp. Kuchler Jolanta p. Dąbrowski Sebastiansala 45
3Ap. Piekarski Danielp. Lipska Katarzynasala 23
3Bp. Felczak Mariola p. Kuśmierski Andrzejsala 18
3Cp. Jopek Urszula p. Kuchler Jolanta sala 28
3Dp. Dąbrowski Sebastianp. Sadowska Marzena sala 44
LICEUM 4-LETNIE (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)
1Fp. Suchecka Ewap. Zajączkowska Barbarasala 26
1Gp. Staszewska Małgorzata p. Grzybowska-Rysz Annasala 39
1Hp. Gałgowska Izabela p. Gmitrzuk Pawełsala 35
1Ip. Kwiatecka Marlenap. Staszewska Małgorzatasala 18
1Jp. Ignasiak Sławomir p. Dziubich Jarosławsala 24
1Lp. Fleks Teresa p. Swoboda Jaceksala 15

SPOTKANIA Z RODZICAMI (ZEBRANIA / DNI OTWARTE)  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLASA 1A                mgr Anna  Golba                                   sala 46

KLASA 1B                 mgr Marzena Janiszewska                 sala 49

KLASA 1C                 mgr Daniel Piekarski                           sala 23

KLASA 1D                mgr Maria Sabała                                 sala 41

KLASA 1E                 mgr Ewa Skóra                                      sala techn.

KLASA 1F                 mgr Ewa Suchecka                               sala 26

KLASA 1G                mgr Małgorzata Staszewska                 sala 39 

KLASA 1H                mgr Izabela Gałgowska                        sala 35

KLASA 1I                  mgr Marlena Kwiatecka                       sala 18

KLASA 1J                  mgr Sławomir Ignasiak                        sala 24

KLASA 1K                mgr Grażyna Strzelczak                       sala 43

KLASA 1L                 mgr Teresa Fleks                                   sala 15

KLASA 2A                mgr Bożena Chojnacka                `        sala 50

KLASA 2B                 mgr Katarzyna Lipska                          sala 25

KLASA 2C                 mgr Joanna Pich                                   sala 42

KLASA 2D                mgr Jolanta Kuchler                              sala 45

KLASA 3A                mgr Daniel Piekarski                            sala 23

KLASA 3B                 mgr Mariola Felczak                            sala 18

KLASA 3C                 mgr Urszula Jopek                                sala 28

KLASA 3D                mgr Sebastian Dąbrowski                     sala 44