KLIMAT   TO  TEMAT !

Dnia 14 listopada  2018 w klasie  3gA odbyły się warsztaty edukacyjne  w ramach realizacji  w naszej szkole programu  ,,Klimat  to temat”. Zajęcia  prowadzone były  przez edukatora  z  Centrum Edukacji  Obywatelskiej. Uczniowie  podczas warsztatów poznali –  jak zmieniał  się klimat  na przestrzeni  lat,   jakie są przyczyny  i skutki  globalnego ocieplenia,  co to jest wielka  rewolucja  przemysłowa, jak  będzie  wyglądał nasz  ,,klimatyczny” świat  za 50 lat.  W  trakcie zajęć  wywiązała  się burzliwa  dyskusja  na temat ,,Czy  dieta roślinna  ma wpływ na  zmianę  klimatu na świecie?”. Wcześniej uczniowie  z tej  klasy uczestniczyli  w zajęciach  ,,Zmieniaj nawyki – nie klimat”, które zostały   przygotowane i przeprowadzone   przez p. M. Sabałę  i p. J. Kuchler.  Podczas  zajęć otrzymali  metodą  laboratoryjną dwa  gazy  cieplarniane – dwutlenek  węgla CO i metan CH4 ,  zbadali  ich właściwości  fizyczne  i chemiczne. Największą  atrakcją dla  uczniów  było  samodzielne  napełnienie balonów  dwutlenkiem  węgla oraz  podpalenie  baniek mydlanych  napełnionych  metanem. Dużym zaskoczeniem dla uczniów były wyniki uzyskane podczas pracy  z ,,kalkulatorem  emisji CO2 „, które przedstawiały  masę  dwutlenku węgla pochodzącego  z gospodarstwa  domowego. Wypracowane przez uczniów  przyczyny  i skutki ocieplenia  globalnego metodą ,,burza mózgów”, zawisły  na  ,,drzewie klimatycznym”.  Głównym  celem wszystkich podjętych działań  było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej  uczniów w zakresie  ochrony  klimatu oraz kształtowanie  postaw  przyjaznych środowisku.

Maria  Sabała