Klub Ośmiu

Szkolny Klub Ośmiu wziął udział w Samorządowym Konkursie Ośmiu Wspaniałych. Naszymi przedstawicielami są Daria Świątkowska z kl. 3a i Kuba Bylinka z kl. 2b gimnazjum, którzy przystąpili do pierwszego etapu konkursu, który odbywał się w MDK przy ul. Andersena 4. Inspiracją rozpoczęcia Konkursu dla Pani Joanny Fabisiak (która powołała do życia Kluby Ośmiu- młodzieżowy wolontariat ) w 1993 roku na Żoliborzu  był znany western „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku i zwyciężają. To proste przesłanie – wystarczy niewielu, by zmienić wiele – było pełne optymizmu i doskonale nawiązywało do założeń planowanego Konkursu. Celem jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień  jako antidotum na agresję i brutalizację życia. Naszym reprezentantom życzymy powodzenia i wzięcia udziału w II etapie konkursu. Małgorzata Staszewska- opiekun Klubu Ośmiu