Komórki: roślinne, zwierzęce, bakteryjne oczami uczniów kl.1 gimnazjum

Na lekcjach biologii uczniowie kl. 1 poznawali budowę i rolę komórek budujących organizmy. Jako praca domowa dostali zadanie: wykonać z plasteliny lub innych materiałów komórkę roslinną,zwierzęcą. Oto jak poradzili sobie z zadaniem. Jolanta Kuchler.