Komunikaty

Dni wolne od zajęć

1. 31 .10.2022r. (poniedziałek)

2. 02.11.2022r. (środa)

3. 02.05. 2023r. (wtorek)

4. 04 – 08 maj 2023r. (04 – 05.05 czwartek, piątek, 08.05 poniedziałek) – egzaminy maturalne

5. 09. 05. 23r. (wtorek) – egzamin maturalny z j. angielskiego (poziom rozszerzony)

6. 09 czerwiec 2023r. (piątek)