Lekcja otwarta z matematyki

Dnia 16 maja 2016 roku odbyła się w klasie 2gA lekcja otwarta z matematyki na temat: ,,Twierdzenie Pitagorasa-dowód i zastosowania.”, którą poprowadzili pani Ewa Majewska i pan Michał Gadzina.

Na lekcji byli obecni: dyrektor i wicedyrektor Zespołu Szkół nr 119, nauczyciele zespołu matematyczno – przyrodniczego wraz z nauczycielami stażystami.

Lekcja została poprowadzona metodami aktywizującymi z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Jednym z elementów składowych lekcji było m.in. samodzielne udowodnienie Twierdzenia Pitagorasa, a następnie zastosowanie zdobytej wiedzy w zadaniach oraz w grze matematyczne „ Uczniowie Pitagorasa”.

Pod koniec lekcji każdy uczeń otrzymał z rąk dyrektora szkoły pana Pawła Gmitrzuka certyfikat  potwierdzający uzyskanie tytułu „ Ucznia Pitagorasa”.

Uczniowie klasy 2gA bardzo aktywnie uczestniczyli w lekcji, zaprezentowali się wspaniale!