Lekcja w Łazienkach Królewskich

Dnia 6 listopada w Łazienkach Królewskich odbyła się wspólna lekcja języka polskiego i języka angielskiego, w której wzięli udział uczniowie klas IB i IIIB pod opieką pani Katarzyny Lipskiej oraz pani Marzeny Janiszewskiej.

Na ogrodzeniu parku miała miejsce wystawa fotograficzna „Miasto w zieleni”. W związku z nią na wszystkich uczestników czekało ważne zadanie: pracując w parach, musieli przygotować opis oraz analizę poszczególnych fotografii w dwóch językach – polskim i angielskim. Następnie każda para przedstawiała swoją pracę przed nauczycielem i innymi uczestnikami tych zajęć. Wyzwaniem było to, że zarówno klasa pierwsza jak i trzecia została oceniona wg kryteriów ustnego egzaminu maturalnego.

Zajęcia dla większości okazały się sukcesem. Uczniowie przekonali się, jak należy pracować pod presją czasu z tekstem kultury, którego jeszcze do tej pory nie widzieli. Mimo bardzo trudnych warunków pogodowych, mroźnej aury i zimnych podmuchów wiatru, klasa IB i IIIB świetnie poradziły sobie z wyznaczonymi zadaniami.