Literacka Mapa Warszawy – 24 maja 2013 r. godz. 12. Happening literacki

Ten happing jest organizowany od 2008 r. dzięki oryginalnemu pomysłowi A. Wolskiego, współorganizatorzy to – Entropia Słowa i Monnet International School. Rok 2013 został ogłoszony  rokiem  J. Tuwima , stąd pomysł na bohatera tegorocznego happeningu. Do wzięcia udziału w tym wydarzeniu zaprosiła nas Dyrekcja Biura Edukacji, więc 24 maja  o godz. 12.00 stawiliśmy się, my uczniowie kl. 3a i 3d z naszą polonistką – p. M. Staszewską – w parku im. S. Żeromskiego na happeningowe spotkanie z nieznanymi odbiorcami twórczości Tuwima, jak inni warszawscy uczniowie w różnych punktach naszego miasta. Na wybranym przez nas  miejscu , przy placu zabaw, spotkaliśmy grupę uczniów  z Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka.
Połączyliśmy siły i w zaimprowizowanym, wspólnym programie wystąpiliśmy przed przypadkową publicznością. Notabene, sprawiliśmy wrażenie, że nasz występ był wcześniej przygotowany. Na pewno nad naszym przypadkowym spotkaniem unosił się duch poety! Występ został przyjęty bardzo życzliwie, a nawet jedno z oglądających nas  dzieci zapragnęło pokazać przed nami swój kunszt recytatorski. Poeta Tuwim zjednoczył wszystkich, mała dziewczynka śmiało recytowała swój ulubiony wierszyk, a  uczniowie –  happeningowcy bili gorące brawa. Nasz przypadkowy wspólny występ zakończył się w metrze przy pl. Wilsona. Pożegnaliśmy się z naszymi nowymi kolegami z Zajączka z prawdziwą sympatią. Podsumowując,  możemy stwierdzić, że nasza akcja  nie była entropią Tuwimowskiego słowa, to była prawdziwa synteza ducha i słowa. Do zobaczenia za rok, Literacka Mapo Warszawy! Tuwim for ever!