Matura 2022/2023

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023.

informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.: LINK

opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”): LINK

Poniżej zamieszczamy linki do tych materiałów:

✅najważniejsze zmiany: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220225%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

✅aneksy do informatorów: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

✅arkusze pokazowe zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz aneksami do Informatorów: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022

✅materiały dodatkowe: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/