„Miejsce do nauki pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży”

XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16 zaprasza dzieci i młodzież z terenu Bielan do wzięcia udziału w zajęciach pozalekcyjnych poszerzających wiedzę oraz zapewniających pomoc w nauce.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć – 01 marca 2018 r.