My z niego wszyscy…”, 75 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Dnia 27 września 1939 r. z inicjatywy gen. M. Tokarzewskiego – Karaszewicza powołano Służbę Zwycięstwu Polski, którą przekształcono w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową. Działające w latach 1939 – 1945, na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową. Dziś uczciliśmy pamięć bohaterów tamtych lat. Oglądaliśmy filmy dokumentalne, uczestniczyliśmy w zajęciach na temat tworzenia się i działalności struktur Polskiego Podziemia. Delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach żołnierzy poległych w Powstaniu Warszawskim. Uczniowie kl. 1C XXXIX LO utworzyli symbol Polski Walczącej.