Nauczyciel Roku i Super Nauczyciel

Nagrody Burmistrza Dzielnicy Bielany oraz nagrody Nauczyciela Roku i Super Nauczyciela rozdane. Gratulacje  dla Pana Dyrektora Pawła Gmitrzuka oraz naszych nauczycieli Pani Marii Sabały i Pana Daniela Piekarskiego, do których w tym roku powędrowały statuetki.

14 października 2018 r. już po raz kolejny świętujemy obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej. To dzień, w którym w szczególny sposób pamiętamy o nauczycielach, pracownikach szkoły oraz wszystkich osobach związanych z oświatą. Święto jest także okazją do uhonorowania wysiłku i zaangażowania tych, którzy na co dzień pracują z młodzieżą.

Uroczystość jest okazją do spotkania się wszystkich nauczyciele i dyrektorów szkół, którzy zostali zaproszeni przez Burmistrza Dzielnicy Bielany Pana Tomasza Mencinę oraz Panią Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Panią Zofię Gajewicz na uroczystą galę wręczenia nagród osobom, które odznaczają się szczególnymi osiągnięciami w pracy z młodzieżą. Cieszymy się niezmiernie, że w tym roku nagroda Burmistrza Dzielnicy Bielany powędrowała w ręce Pana Dyrektora Pawła Gmitrzuka za zarządzanie placówką i osiągniecia szkoły oraz naszego nauczyciela Pana Daniela Piekarskiego, którego praca z młodzieżą i zaangażowanie w życie społeczności szkolnej zostały docenione przez władze dzielnicy Bielany.

W trakcie gali Pan Daniel Piekarski oraz Pani Maria Sabała – nauczyciel chemii w naszej szkole – odebrali również z rąk Pani Naczelnik Zofii Gajewicz statuetki Nauczyciela i Super Nauczyciela Roku, przyznawane co roku przez uczniów poszczególnych szkół oraz przedstawicieli Samorządów Uczniowskich. Jest to tym milsza nagroda, że przyznają ją dzieci, które najlepiej znają swoich pedagogów i doceniają trud ich pracy. Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym. Opracowała Ewa Suchecka.