Odbiór matur

Absolwenci klas trzecich odbierają wyniki egzaminu maturalnego w sekretariacie szkoły od 05.07.2021r. od godz. 9:00.