Olimpiada z WOS

Zapraszamy wszystkich uczniów klas III LO do udziału w Olimpiadzie z WOS, w sposób szczególny tegorocznych maturzystów pragnących zdawać maturę z WOS. Zgłoszenia przyjmuje p. A. Kuśmierski